ABANTU | Mensen bij elkaar brengen om een stap verder te komen

Mensen bij elkaar brengen om een stap verder te komen. Dat is typerend voor ABANTU, strategisch adviesbureau voor communicatie en organisatie. In dialoog met de verschillende belanghebbenden tot passende oplossingen komen, staat centraal.

De naam ABANTU komt uit de Zuid-Afrikaanse taal Xhosa en betekent mensen. Mensen staan altijd aan de basis van de strategische adviezen van ABANTU. Immers, het zijn mensen die van een advies een succes maken.